0224 222 0 777

0224 222 0 504

Hafta içi 09:00 - 17:00

Hizmet Politikamız

Turan&Turan Kemik Kas Eklem Sağlığı, hasta odaklı yapısı ve tüm çalışanları ile takım ruhuna sahip bir ailedir.

Turan&Turan Kemik Kas Eklem Sağlığı, her noktada kaliteyi geliştirme felsefesine sahiptir. Bu çerçevede tüm tanı ve tedavi hizmetlerinde en üst düzeyde hasta memnuniyeti seviyesine ulaşmaktadır.

Turan&Turan Kemik Kas Eklem Sağlığı, sağlık hizmeti almaya gelen hastalar içerisinde asla dil, din, ırk, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmaz. Ortopedi ve fizik tedavi konularında hizmet almak için gelmiş olan hiçbir hastayı geri çevirmez ve hiçbir hastaya farklı tutumlarda bulunmaz.

Turan&Turan Kemik Kas Eklem Sağlığı, çalışan memnuniyetinin sürekli artışta olduğu bir sağlık organizasyonudur. Tüm çalışanların memnuniyet seviyeleri takip edilerek, süreklilik kişisel bazda sağlanmış olur.

Turan&Turan Kemik Kas Eklem Sağlığı, verdiği tüm tanı ve tedavi hizmetlere; değişen tıp biliminin tüm olanaklarını bilimsel açıdan entegre etmektedir.

Turan&Turan Kemik Kas Eklem Sağlığı’ndaki kaliteli hizmet anlayışı hastanın kuruma ulaşma noktasından başlayıp, kurumdan ayrıldığı noktadan sonra dahi devam eder.

Turan&Turan Kemik Kas Eklem Sağlığı, güncel teknoloji ve tesislerin yanı sıra başarılı hizmet anlayışı için gerekli olan yatırımın insana yapılması gerektiğine inanır.

Turan&Turan Kemik Kas Eklem Sağlığı, kaliteli hizmet anlayışını geliştirmenin tek yolunun eğitim olduğunu bilmektedir. Bu açıdan tüm personele hizmet içi eğitimler vermenin yanı sıra alanları ile ilgili, akademik anlamda destekleyici ve yenilikleri takip edici eğitimler verir.

Turan&Turan Kemik Kas Eklem Sağlığı, içerisinde yer aldığı sosyal sorumluluk faaliyetleri ile toplum sağlığının korunması ve çevreye olan duyarlılığı arttırmaktadır.