Turan&Turan Kemik Kas Eklem Sağlığı olarak Bursa Aile Hekimliği Derneği ile hizmet alımına ilişkin anlaşma imzalanmıştır.